V nedeľu 14. 5. 2023, sa v našej farnosti konala veľká slávnosť - I. sväté prijímanie našich tretiakov. Tento rok pristúpilo k I. sv. prijímaniu celkom 13 tretiakov.
Do liturgických spevov sa zapojili nielen speváčky DFS Goral, ale aj mladá goralská muzika a samotné prvoprijímajúce deti. Pekné počasie ešte viac umocnilo slávnostnú atmosféru tejto slávnosti.