Farní den spojený s oslavou čtyřicátých narozenin o. Krystiana.