Slavnost Seslání Ducha sv. a Zahradní slavnost s rozloučením s P. Jiřím Kordou

© Autor: Eva Kocmanová