Poutní slavnost s obnovením zasvěcení farnosti Panně Marii

© Autor: Eva Kocmanová