Filters
Show Metadata
Colored Labels
Kutná Hora 14.-15.5.2016
Klubová a Špeciálna výstava cavalierov usporiadaná Klubom Čech, Moravy a Slezka je pre nás vždy nádherným výletom, bez ohľadu na výsledky. Vždy úžasná atmosféra hneď od príchodu do kempu, cez samotné konanie výstav až po poslednú bodku pred odchodom.
Ak sa k tomu pridružia aj nejaké výstavné úspechy, tak je to samozrejme ešte s väčšou pompéznosťou.
Na týchto výstavách vždy dýcha duch kolektívnej práce a radosti a my sme hrdí, že môžeme byť pri tom.