15.10.2019 sa nám narodil vrh K Buco Cassanova
Otec: Monaco Sevi Biely démon - 9,5 ročný pes so zdravým srdcom a perfektným sluchom
Matka: Odysseya Merlin Bohemia (Olinka)

4 chlapci: Koddy, Kali, Kleo, Kuko
1 dievčatko: Kasanka