Otvárací ceremoniál medzinárodných pretekov detí U10 - U16 v lyžovaní na tráve FIS Children Cup (Grasski)