Nočná hasičská liga Žilinského kraja Martin-Priekopa 16.7.2022