Záběry z 8.ročníku veteránského turnaje o Havířovského krocana