Ve čtvrtek 21. dubna jsme se s naší mateřskou školou vydali autobusem na dopravní hřiště v Hustopečích, kde zkušení instruktoři vysvětlili dětem základní pravidla bezpečnosti silničního provozu.