Pochod světlušek se uskutečnil v pátek 9. září 2022. Tentokrát jsme nejprve opekli špekáčky na koupališti a po setmění se vydali na společnou procházku...