Ve čtvrtek 27. ledna 2022 jeli žáci 7. A do Střevliku v Oldřichově v Hájích na program Vlnohrátky. Tento program seznámil děti s chovem ovcí a s produkty, které z ovcí lze získat. Děti si vyzkoušely hraní na pastýřskou píšťalu, která se kdysi rozléhala v horách, vyzkoušely si zpracování surové vlny – čištění, česání, předení, tkaní i plstění. Na závěr si žáci vyrobili několik velmi zdařilých výrobků. Přestože děti venku s ovečkami vymrzly, při práci s vlnou se pak zahřály a dozvěděly se spoustu zajímavých informací.
Štěpinová Dana