Poslední den roku 2021, před začátkem vánočních prázdnin, v pátek 17. 12. 2021 měly děti z první třídy naší školy malé školní zpestření, prožily si svůj „Námořnický den“. Děti se na tento den velmi těšily a zároveň se řádně a vzorně připravily. Námořnické oblečení bylo samozřejmě základem a podmínkou, ale důležitější bylo odhodlání dětí plnit všechny úkoly, které je během dne při výuce čekaly.
Děti se musely snažit dodržet všech pět námořnických ctností, jako jsou odvaha, statečnost, vytrvalost, zručnost a pozornost, a to ve všech disciplínách, které byly vpašovány do výuky jednotlivých předmětů tohoto dne.
Například v Matematice děti velmi rychle počítaly příklady, které měl pro ně připravené Pepek Námořník na svém lodním kormidle. V hodině čtení pracovaly děti u tabule a četly písmenka a slova z mušle, z kotvy a z plachet lodičky. Při Výtvarné výchově si děti vystřihly a vybarvily rybičky do akvária. Při psaní krásně pastelkami vytvořily mořské vlny a vlnky. Nejvíce se těšily na Tělesnou výchovu, kterou mimo jiné velice milují. Žíněnky se na čas proměnily v lodě, švédská bedna se stala kajutou a zábavnou honičkou děti chytaly rybičky. Během dne probíhaly i další soutěže. Za účast i odvahu byly děti odměněny nejen diplomem či drobnými sladkostmi, ale i vynikající perníkovou kotvou, kterou pro všechny účastníky upekla paní Kocková. Tímto jí velmi děkujeme.
Jelikož bylo před Vánocemi, tak jsme si ve třídě společně s paní učitelkou a asistentkou připomněli i jednu z vánočních tradic a pouštěli jsme si s dětmi skořápky po vodě.
Jsme přesvědčeni, že se celá akce povedla a poslední školní den před vánočními prázdninami proběhl k plné spokojenosti našich prvňáčků, kteří se tímto mohli malinko odreagovat při sbírání jejich prvních školních zkušeností.

Mgr. Blanka Novotná, třídní učitelka