16.3. 2022 zástupci 6. a 7. třídy reprezentovali naši školu ve vědomostní soutěži pro žáky 2. stupně a nižších stupňů víceletých gymnázií ZOORISKUJ. Tuto soutěž pořádá Zoo Liberec, a kromě vědomostí z oblasti zoologie, ekologie a obecné biologie prověřuje informovanost účastníků o Zoo jako organizaci, její historii, současnosti včetně znalostí o chovu zde žijících druhů zvířat. Součástí této soutěže byla i prohlídka Zoo, kterou si žáci také velmi užili.
Ze 76 týmů se umístili na krásném 20.,28., 58.,62. a 70. místě. Gratulujeme!
Mgr. Renata Kočovská