Děti si ve skupinách během výuky německého jazyka vyzdobily a doplnily mapky. V rámci projektu o České republice a sousedních států, do nich vpisovaly německy informace. Ty zjišťovaly průběžně v hodině a z domovů si nosily obrázky a články k nalepení.

Monika Machanová