Během chemicko- fyzikálních praktik jsme s 8.A vyrobili z octu a sody bikarbony sopky. Byly různě barevné a s jinou intenzitou chrlily pěnovou lávu.
Pokusem s vodou v kyblíku jsme zakončili výuku odstředivou silou.

Monika Machanová