V pátek 22. 4. 22 se ve školní družině sešly děti z pěveckého sboru Včelky, aby se připravily na blížící se vystoupení. Pilně jsme zpívali a nacvičovali doprovody na rytmické nástroje. V sobotu nás čekala další zkouška, než jsme se před obědem vrátili do svých domovů.

Sb. Mája Malá