Děti si v programu s matematikou měly možnost vyzkoušet ji v praxi. Paní lektorka začala tzv.zlatým řezem, pro nás nezasvěcené to byla zajímavá novinka. Jedná se o práci s úsečkami, osou, proporcemi a poměrem, polovinou a perspektivou.
Žáci ze 7.A a 8.A dostali pracovní listy a hodinu je zdolávali. Mohli si na všech funkčních exponátech vyzkoušet, jak co funguje. Práce je velmi bavila. Vláčkem jsme pak jeli domů.

Monika Machanová