Za velmi příznivého počasí se v úterý 14.6.2022 na I. stupni ZŠ uskutečnil „Dětský sportovní den“. Děti byly rozděleny do 11 družstev. Každé družstvo splnilo úkoly na 11 stanovištích (skákání v pytli, hod na plechovky, prolézání tunelem, vedení slepého, střelba z luku, hod na cíl, lanová dráha, klávesnice, ….)
Sportovního dne se také zúčastnily i ukrajinské děti, které v příštím roce budou navštěvovat naši školu. Děti byly odměněny malým dárkem.

Mgr. Blanka Novotná