Poslední den naší exkurze jsme strávili ve druhé části Londýna – Westminsteru. Dopoledne jsme strávili v Přírodovědném historickém muzeu, kde jsme obdivovali skutečné kostry dinosaurů a další přírodní skvosty. Odpoledne nás čekala opět spousta kilometrů zdolaných pěšky. Viděli jsme Buckinghamský palác, Westminsterské opatství i budovy parlamentu s ikonickou věží přezdívanou podle zvonu, který se v ní nachází a údajně podle tehdejšího stavbyvedoucího, Big Ben. Děti zde zavzpomínaly na své referáty, které o jednotlivých památkách zpracovávali v hodinách anglického jazyka a spojily své dosavadní vědomosti s realitou. Den jsme zakončili hodinovou frontou a půlhodinovou jízdou na London Eye, která byla krásnou tečkou za naším velkolepým výletem.

Bc. Kateřina Hájková