Děkuji vedení školy a rodičům za projevenou důvěru. Za pomoc s organizací a dohledem nad žáky během zájezdu moc děkuji paní asistentce Martině Jarešové. Obrovský dík patří ale hlavně všem účastníkům zájezdu, kteří mě velmi mile překvapili. Na všechna domluvená místa srazu přicházeli včas, nestěžovali si na bolavé nohy a troufám si říct, že ani v autobuse naší škole neudělali velkou ostudu 😊
Krásné prázdniny Vám všem a Vašim rodinám!
See you in September!
Bc. Kateřina Hájková