Dne 27. června 2022 jsme po dvou letech opět navázali na tradici pasování prvňáčků na čtenáře. Akce se konala v městské knihovně. Pan starosta přivítal všechny přítomné, potom se slova ujala paní knihovnice, která dětem rozdala kartičky s úkoly. Úkolem bylo dokázat, že už umíme číst a že si zasloužíme být pasováni na čtenáře. Všichni prvňáčci text přečetli a mohli jsme přistoupit k samotnému pasování.
Na to zde byl přítomen opravdový pan rytíř v brnění s opravdovým mečem. Každý čtenář předstoupil před rytíře, poklekl a pan rytíř ho pasoval. Děti potom dostaly na upomínku odznak čtenáře, pamětní list a samozřejmě knížku, aby si mohly i o prázdninách procvičovat čtení.
Děkujeme paní knihovnici, panu starostovi i místostarostovi a organizaci zdařilé akce.

Mgr. Petr Chvojka