V pondělí 27. června 2022 se žáci 7. A vydali s třídní učitelkou Danou Štěpinovou a asistentkami Marcelou Magniovou a Míšou Rutšekovou na výlet na mysliveckou chalupu do Liberce – Pilínkova.
Děti se sešly již řádně opocené na nádraží v Raspenavě s mnoha batohy. Tyto batohy na libereckém nádraží předaly panu Štěpinovi do auta, který je převezl na chalupu. Samy se pak vydaly tramvají do Horního Hanychova a pak pěšky lesem směrem do Pilínkova. Cestou si někteří vyzkoušeli střelbu z malorážky pod vedením pana Štěpiny. Po příchodu na chalupu jsme se vybalili a děti objevily zahradní sprchu, kterou řádně využily. Děti si užívaly volna… Házely si s balónem, podnikaly procházky po Pilínkově, hrály různé hry, opékaly … různé potraviny 😊 Na noc byla v plánu stezka odvahy, ta však musela být zrušena. Po půlnoci přišla vydatná bouře, takže jsme se museli přesunout všichni do chaty, kde jsme chvilku spali…
Ráno nám pan Štěpina dovezl čerstvé rohlíky a máslo ke snídani. Po uklizení chalupy jsme se opět bez batohů vydali na Pláně. Zde se rozhodlo, že polovina dětí je již unavena a nechce pokračovat na Ještěd, takže z Plání jsme se již vydali na vlakové nádraží, kde na nás čekala naše bagáž, která přijela autem s již nezbytným průvodcem našeho výletu – panem Štěpinou.
Výlet jsme si všichni užili, přestože jsme byli neskutečně unavení.

Mgr. Dana Štěpinová