V říjnu jsme se s devátou třídou účastnili Projektového dne ve frýdlantské Střední škole hospodářské a lesnické. Přivítal nás pan ředitel M.Kudrna a paní zástupkyně I.Košková s pedagogy.
Po úvodním slově a motivačním projevu, byly děti rozděleny do tří skupin a pak malých podskupin.
Mohly si vyzkoušet dojení kravičky, výrobu sýru z čerstvého mléka, podzimní vazbu s přírodninami, pletení housky zv.pletýnky a jejich následné upečení.
Jiná skupina se odebrala do dílen a na trenažér. Všechny skupiny se v činnostech vystřídaly. Mnoho dětí, které se dosud rozhodovaly, si vybralo některý z oborů a všeobecně se nadchly.
Po skončení všech aktivit, jsme byli všichni pozváni na oběd, který nám absolventi oboru kuchař-číšník odborně roznesli a popřáli nám dobrou chuť.
Děkujeme škole za podnětný, zajímavý a pestrý den, za velikou pohostinnost a vstřícnost.

Mgr. Iva Komžáková a Monika Machanová