První zastávka v našem projektu byla v červené třídě. Pani učitelky si s dětmi zaskočili do pravěku. Po celý týden děti měly možnost žít v pravěku. Z hlíny tvořily náhrdelník, pravidelně spolu zasedaly u společného ohně. V pohybové hře se dokonce snažily chytit medvěda. Nutno podotknout, že medvěd statečně odolal přesile. Společně jsme si vytvořili jeskynní malby a krásného mamuta. V závěru týdne si všechny děti zkusily rozdělat oheň pomocí křesadla. Byl to neskutečný týden plný zážitků a radostí. Velké díky patří především Vám za úžasnou podporu svých dětí při tvoření masek, oštěpů, luků a dalších věcí.