Slavnostní mše svatá v Teplé
Hlavním celebrantem otec Ludolf Josef Kazda O. Praem, který oslavil své 50. výročí od kněžského svěcení.