V závěru prvního pololetí letošního školního roku se třída A3 s kantorským doprovodem zúčastnila exkurze za jaderným reaktorem, umístěným v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Před vstupem do prostor reaktoru jsme si museli kvůli dodržení bezpečnostních předpisů odložit veškerou elektroniku a kovové předměty a vzít si ochranný oděv. Poté jsme byli rozděleni do dvou skupin, kterých se ujali dva kvalifikovaní odborníci. Každý pátý člen naší výpravy obdržel dozimetr (měřič radioaktivity).

V průběhu exkurze jsme si prošli celé zařízení reaktoru. Naše část prohlídky začala nahlédnutím do dvou nádob reaktoru, přesněji do H01 a H02, přičemž 01 slouží jako aktivní zóna reaktoru, tedy k provozu, 02 slouží jako manipulační část. V ní žáci připravují experimenty a odkládají se zde palivové články. Obě tyto nádoby jsou vyrobeny z nerezové oceli, tedy kromě prostoru nosné desky aktivní zóny vyrobené z hliníku. Obě nádoby jsou takřka stejné a propojitelné koridorem. V těchto nádobách se nachází sedm regulačních tyčí, které řídí průběh jaderné reakce. Tři tyče jsou bezpečnostní, dvě regulační. Zbývající sloužící jako experimentální. Mohou být zapojeny obě, jedna nebo žádná.

Po vyčerpávajícím výkladu k funkci nádob a regulačních tyčí se naše skupinka přesunula do samotného mozku reaktoru, tedy do řídícího centra. Odtud je celý reaktor řízen a zajišťuje se zde veškerá bezpečnost při provozu. Nahlédli jsme do samotné regulace reakce v reaktoru a byly nám vysvětleny ochranné prvky systému. Tato část prohlídky byla největším přínosem pro naši skupinku, jakožto studentů oboru Automatizace.

Naší poslední zastávkou byla spodní část haly s reaktorem, zde se nacházely nádoby, ve kterých se převáží palivo (uran-235), systém na odčerpávání vody z reaktoru a její čistící systém. Voda musí totiž dosahovat vysoké kvality, aby mohla být použita pro provoz v reaktoru.

Tímto stanovištěm naše prohlídka končila, načež následovala kontrola radioaktivity každého účastníka exkurze. Při kontrole dozimetrů jeden ukázal minimální naměřenou hodnotu. Příslušný kontrolující poznamenal, že nečekal naměření ani nepatrné hodnoty, z jeho tváře bylo možné vyčíst menší nadšení. Některé z nás to sice malinko znepokojilo, ale byli jsme ujištěni, že zjištěné hodnoty jsou zanedbatelné, navíc se na nikom z nás nenašla zbytková radioaktivita.

Touto malinkou příhodou skončila naše exkurze za jaderným reaktorem.


Autoři článku: Robert Püschel a Vojtěch Strauss

Foto: Radek Theumer