V minulém týdnu se třída S3 během přijímacích zkoušek zúčastnila exkurze do firmy PARKER HANNIFIN, jejíž sídlo je v našem městě. Firma se zaměřuje na výrobu hydraulických a pneumatických systémů včetně jejich komponentů.
Exkurze byla pro naše strojaře velmi přínosná, měli zde možnost vidět hydraulické mechanismy, s kterými se teoreticky seznamují v předmětu SSZ. Zároveň si z jednotlivých komponentů mohli sami zkusit sestavit zubové čerpadlo.
Studentům byla nabídnuta i možnost brigády, nebo absolvování praxe přímo v této firmě.
Děkujeme společnosti PARKER za uskutečnění této zajímavé exkurze a těšíme se na další spolupráci.