Žáci 2.D si již podruhé zpestřili hodiny výpočetní techniky programováním arduina. Místo programování v jazyce C# si při prvním setkání s arduinem připojili k mikrořadiči LEDky a seznámili se s vývojovým prostředím Arduino IDE. Současně prověřili své znalosti ze základů elektrotechniky v praxi, protože si sami museli vymyslet a realizovat zapojení LED a rezistorů. Poté už sami vymýšleli různé aplikace – blikající LED řetězce, semafory a podobně.
Při druhém setkání s arduinem vyzkoušeli zapojení s fotorezistorem, při kterém si z elektrotechniky připomněli funkci děliče napětí. Jednoduchá aplikace jim umožnila měřit osvětlení v blízkosti fotorezistoru a naměřené hodnoty si zobrazili číselně na sériovém monitoru a graficky na sériovém plotru. Dále si sami vymýšleli další vlastní zapojení, např. řízení LED osvětlení fotorezistorem. Jedna skupina pod vedením Ondřeje Čecha použila arduino pro vytvoření multimetru, který měří odpor neznámého rezistoru tak, že si automaticky volí měřící rozsah ze 4 měřících rozsahů.
V obou tříhodinovkách si tak vyzkoušeli podmínky, cykly, pole, které se již dříve naučili při programování konzolových a WFA aplikací v C#. Rozhodně to pro ně byla zajímavá zkušenost. Zbyde-li ještě čas do konce školního roku, budou mít příležitost si vyzkoušet komunikaci mezi svou arduino aplikací a aplikací, kterou si napíší v C#, prostřednictvím sériového portu. Výhodou jistě bylo i to, že se zrovna „sešla“ skupina studentů, která o něco navíc projevuje zájem a je šikovná.
Škola získala letos akreditaci ECDL pro modul „Robotika“, takže od příštího roku budou mít studenti příležitost svůj zájem o Arduino završit složením mezinárodní zkoušky z tohoto modulu.