Ve dnech 9. až 20. května probíhala na naší škole praktická část maturitních zkoušek.
Několik snímků z odborných pracovišť , kde zkoušky probíhaly, ilustruje atmosféru zúročování vědomostí nabytých za čtyři roky studia na SPŠ.

foto Otakar Mašek