Ústní část "zkoušky z dospělosti" skládají studenti čtvrtých ročníků právě v těchto dnech a celý učitelský sbor našim žákům přeje mnoho štěstí na vylosovanou otázku a hodně úspěchů při prezentaci svých znalostí.

foto Otakar Mašek