Tak jako ostatní první ročníky, tak i třída 1.C vyrazila ve čtvrtek na svůj adaptační a seznamovací pobyt. Po příjezdu na Ranč u Matěje v nedalekém Blatně nás přivítalo nepříliš vlídné počasí v podobě drobného, ale vytrvalého deště. To však nezkazilo náladu ani žákům, ani pedagogům a vzhledem k plánovanému programu to ani moc nevadilo. Dopolední program totiž zajišťovaly pracovnice chomutovské pedagogicko-psychologické poradny a prováděné aktivity a činnosti byly směřovány do společenské místnosti. Žáci plnili převážně zábavnou formou různé úkoly, které primárně směřovaly k tomu, aby se žáci mezi sebou seznámili a blíže poznali. A tak se nepochybně i stalo. Pro odpolední část se počasí trochu umoudřilo, občas vysvitlo slunce, a tak mohl odpolední program, vedený paní učitelkou Lorencovou pokračovat ve venkovních prostorách ranče. Opět se jednalo především o různé zábavné hry. Po večeři následovala krátká prezentace o tom, jak se správně učit na střední škole. Pak třídní učitel provedl vyhodnocení akce „Poznej své město“, která proběhla o den dříve. Všechny týmy byly po zásluze odměněny sladkou cenou. Večer byl zakončen venkovním grilováním buřtů a volnou zábavou. Na ranči je celkem velmi špatný signál pro mobilní telefony a pro WiFi neměli žáci přístupové heslo, což se ale ukázalo jako velké plus, protože o to víc se bavili žáci mezi sebou a to je především cílem adaptačního kurzu.
Druhý den, po snídani, následoval náročný pěší přesun z Blatna do Chomutova. Této části se ujala paní učitelka Zíchová. Cesta byla zpestřena prohlídkou pevnostního opevnění z první republiky na vrchu Kočičák nad Chomutovem. Celkově lze adaptační kurz vyhodnotit jako úspěšný a od příštího týdne se vrhneme, jak žáci, tak učitelé plně do výuky.

foto a video Ing. Jan Hartman