V týdnu od 26. do 30. září se zúčastnila trojice našich učitelů – Hartman, Koloušek a Faltýn odborného kurzu s názvem Network Security – Hacking v praxi. Kurz se konal v rámci Erasmus+ v slovenské Bratislavě. Celý týden se naši zástupci spolu se slovenskými kolegy učili, jaké metody používají útočníci pro napadení počítačů, počítačových a Wifi sítí a především, jak těmto rizikům předcházet a jak jim zabránit. Školení to bylo velmi náročné a hlavně podnětné. Je až mrazivě zajímavé, jakými relativně jednoduchými nástroji, cestami a jak rychle dokážou počítačoví hackeři ovládnou špatně chráněný počítač nebo slabě zabezpečenou počítačovou síť. A jakými způsoby dokážou zneužívat veřejně přístupné WiFi sítě na které narazíte ve všemožných nákupních centrech, restauracích a podobně. O některé z poznatků ze školení se nepochybně učitelé podělí se studenty v odborných předmětech a určitě také s našimi IT techniky. A každý den v podvečer po skončení výuky se našel čas na prohlídku Bratislavy. Především krásného starého města, hradu a dalších zajímavostí, které hlavní město Slovenska nabízí. Týdenní pobyt se vydařil jak po odborné, tak i po poznávací stránce.