Dne 27. 9. 2022 jsme v hodinách společenských věd zprostředkovali žákům druhých ročníků osobní setkání s paní Bc. Janou Ullmannovou, která působí jako sociální pracovnice odborného sociálního poradenství v neziskové organizaci Naděje a specializuje se na dluhové poradenství. Žákům stručně a jasně vysvětlila, jakým způsobem lze využít možnost oddlužení v rámci Milostivého léta II, komu a jak zaslat žádost a na jaké typy dluhů se tato akce vztahuje. Paní Ullmannová také uváděla zajímavé příklady z praxe a žáci mohli klást jakékoliv otázky k problematice dluhů a insolvence. Uvedená akce významným způsobem přispěla k rozšíření finanční gramotnosti žáků a doufáme, že se v budoucnosti díky ní nedostanou do žádné dluhové pasti.