Dnes 12.10.2022 navštívili naši školu v doprovodu své paní učitelky vybraní žáci devátých ročníků základní školy Chomutov, Zahradní. Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali podrobné informace o možnostech vzdělávání na naší škole, prohlédli si za plného provozu odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si mohli odnést domů.

foto Otakar Mašek