3. 11. 2022 se naši příznivci vědy a techniky, tedy žáci tříd S3 a S4, zúčastnili DOD v Ústavu termomechaniky AV ČR.
Nejprve jsem si prohlédli laboratoře termomechaniky materiálů, kde jsme zhlédli ukázku tahové zkoušky za pokojové teploty na stroji INSTRON, laboratoř elektrofyziky , kde se provádí technologie pro úpravu materiálů pomocí vysokorychlostních impaktů projektilů urychlených plazmatem.
Součástí byly i dvě velmi zajímavé přednášky. O magnetické levitaci a jejím praktickém využití, kde jsme se dozvěděli , jak lze uspořádat magnety pro konstrukci bezkontaktních ložisek pro spojení vysokorychlostních rotorů, které se otáčejí jen setrvačností bez dodávek další energie. Druhá přednáška se týkala pobytu Mgr. Radky Kellnerové, Ph.D. ve vesnici v Malém Tibetu. Do této vesnice bylo odesláno 30 českých vědců, kteří měli připravit prázdninovou školu pro děti do 15 let.
Na závěr jsme se vydali do víru velkoměsta, prohlédli si památky v Praze a ochutnali něco dobrého. Výlet jsme si užili, exkurze byla velmi zajímavá a přínosná.