V den, kdy konali naši maturanti didaktické testy, se všichni žáci 1. ročníku vydali do Techmánie v Plzni. Zde měli příležitost prozkoumat celou řadu expozic, případně navštívit přilehlé 3D planetárium. Při svém putování po areálu zapojili žáci téměř všechny své smysly do zkoumání vystavených interaktivních exponátů. Připomněli si tak celou řadu fyzikálních jevů a zákonitostí, které již znají ze školy, ale současně se také mohli seznámit s mnoha obory lidské činnosti a také s přírodními jevy, které pro ně byly doposud nepochopené a nevysvětlitelné. Věříme, že nabyté zkušenosti a poznatky využijí i při svém dalším vzdělávání na SPŠ.