V posledním dubnovém týdnu vyjely třídy 2.E a 2.B na výlet do Českého Švýcarska, který byl oceněním za umístění ve školní Prezentiádě. Během čtyř dnů žáci poznali při četných turistických procházkách krásy národního parku a navštívili jeho symbol Pravčickou bránu, Mariinu vyhlídku u Jetřichovic, zříceninu hradu Falkenštejn a splavili na lodičkách Divokou soutěsku. Naši žáci a učitelé přidali i ruku k dílu pro obnovu národního parku, a to v podobě brigády, na které odstraňovali borovici vejmutovku. Do programu, jehož hlavním tématem byla příroda, byla zařazena i trocha té historie. Žáci měli možnosti prohlédnout si podzemní prostory nacistické továrny Rabštejn, které jsou vyhloubené v pískovcových skalách u obce Janská. Tyto prostory byly používány nacisty za druhé světové války k válečné letecké výrobě.
Přes chladné počasí se výlet velmi vydařil a žáci i učitelé byli s akcí spokojeni.