V minulém týdnu navštívili žáci 2.B O. Vejlupek, J.Pícha, V. Pelcman, J. Zikmund a V. Kubín 8.A na ZŠ Školní s výukovou hodinou na téma Palmový olej. Žáci ZŠ byli vtaženi do problematiky pomocí puzzle a živého pexesa. Celou hodinu byla diskutována témata vlivu palmového oleje na místní ekosystém, obyvatelstvo, ale i na celou planetu. Získané vědomosti si na závěr hodiny žáci prověřili pomocí hry na Kahootu. U žáků 8.A vyvolala hodina velmi pozitivní odezvu a budeme doufat, že překoná i budovu školy a žáci se postaví k problematice palmového oleje zodpovědně i v osobním životě.
Velké díky patří paní ředitelce Mgr. Vlastě Markové, paní zástupkyni Mgr. Janě Honsové a rovněž třídní učitelce 8.A paní Janě Landové, díky nimž jsme mohli naši návštěvu uskutečnit.