Dva prima kluci dědeček Vasilek a Killda Billda pampersáček jen tak při odpočinku.