Milovaný kocourek Barnabášek Srdíčkový přišel do útulku zubožený. Situace je zatím příznivě nepříznivá a nepříznivě příznivá. Co je zatím dobře, kocourek nám papá. Krevní zkouška se ale nikterak zásadně nemění a léčba nám jde proti sobě. Řešíme anémii, zvýšené ledvinové hodnoty a obrovský zánět v tělíčku. Diagnostická laboratoř potvrdila imunitně zprostředkovanou událost, krevní bakterii a reaktivovanou formu toxoplazmózy. Imunitně zprostředkovaná událost se řeší kortikoid, zatím si je ale nemůžeme dovolit nasadit, neboť řešíme zvýšené hodnoty ledvin a vysoký zánět. Cílíme tedy na toxoplazmózu a krevní bakterii a musíme doufat v dobré. Držíme tlapičky, jak se jen dá a jedeme dál. Ve prospěch zuboženého kocourka Barnabáška tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Barnabášek" v.s. 172022 na účet: 257074566/0300 anebo na transparentní účet: 2400720698/2010 Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.