Já pradědeček Strašidýlko Srdíčkový dnes jako velký parádníček.