Milovaný dědeček diabetik Mio Srdíčkový dnes při spokojeném odpočinku.