Ukončenie sezóny Domaša Valkov časť Tišava rok 2014