Filters
Show Metadata
Keywords (2)
cerven muz
Virtuální výstava
vznikla u příležitosti oslav
100 let skautingu v Jindřichově Hradci
1914 - 2014

Výstava odráží skauting od počátků do současnosti.

Více informací o oslavách najdete na facebooku: www.facebook.com/SkautskaStovkaJH