Tradiční Muzejní noc v Litoměřicích.
Dílnu navštívilo 64 účastníků a 40 dětí si vyrábělo ruční papír.