Juniáles - fotky z fotobúdky - pre svojich spolužiakov pripravili žiaci 9.A a 9.B triedy ZŠ s MŠ Hladovka, 10. 6. 2022
Ostatné fotografie z Juniálesu nájdete na: https://eu.zonerama.com/jurci/Album/8502204