Návštěva 1.třídy


Tak jako každý rok, i letos jsme s předškoláky rádi přijali pozvání do 1. třídy. Čekalo nás hezké uvítání a zajímavé činnosti od paní učitelky Martinky a jejích žáků. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je, sedět v lavici a psaní na interaktivní tabuli. Všechny děti si návštěvu plně užily.🙂