Zvířata z celého světa - projekt Život na zemi


28. února dopoledne jsme si povídali o zvířatech z celého světa. Děti byly rozděleny do 6 skupin, vybraly si kontinent a měly za úkol po třídě hledat obrázky zvířat z daného kontinentu. Poté jsme se zaměřili pouze na zvířata Asie. Děti se navzájem seznámily s jakem, pandou, koněm převalského, tygrem, orangutanem nebo tapírem čabrakovým. Zhlédly video o asijských zvířatech a zahrály si postřehovou hru, doplňování do řady, domino a počítaly obrázkovou matematiku. Snad si alespoň zapamatovaly, že nejpomalejší zvíře na světě je panda, která ujde 20 m za hodinu.