2022 Téma Zdraví


Dva týdny se děti seznamovaly s částmi těla, vnitřními orgány, se zdravým životním stylem a bezpečím. Děti se učily nejen pečovat o svého "zraněného" kamaráda v provizorní nemocnici ve třídě, ale mohly si vzít i své plyšové zvířátko, které pak ošetřovaly ve vytvořené veterinární nemocnici. K tématu jsme dětem připomněly i důležitost péče o zuby. Děti si mohly donést svůj zubní kartáček s pastou a po obědě si čistit zuby.